​Koopkrachtverlies relatief groot voor vrouwen na de scheiding

18/07/2018

Koopkrachtverlies relatief groot voor vrouwen na de scheiding

We weten het eigenlijk allemaal, na een echtscheiding heb je minder te besteden. Wanneer je gaat scheiden moet je verdelen wat je samen hebt en houd je zelf minder over. Eerst kwam er geld binnen via twee inkomens, dat wordt 1 inkomen. En bij alles verdelen, wordt 1 huishouden twee huishoudens.

Wie dacht dat beide partners evenveel inleveren bij echtscheiding blijkt het mis te hebben, zo bleek uit een rapport van het CBS. Vrouwen lijken relatief veel in te leveren op koopkracht ten opzichte van mannen.

Koopkracht

Op basis van cijfers van het CBS gepubliceerd in 2017 blijkt dat - ondanks het verhogen van de arbeidsdeelname en economische zelfstandigheid - met name vrouwen financieel achteruit gaan na een scheiding.

Zo bleek uit het onderzoek dat mannen die in 2012 zijn gescheiden er in koopkracht 0,2% op achteruitgaan in 2014. Vrouwen hadden echter te maken met 25 % (!) koopkrachtverlies. Wanneer koopkracht daalt, gaat niet per se iedereen achteruit, bij 50 % van de mannen slonk in 2014 de koopkracht na de scheiding, en bij bijna 80% van de vrouwen. De rest kon na scheiding zijn koopkracht handhaven of ging er zelfs op vooruit.

Een nieuwe partner blijkt ook verschil te maken, mannen en vrouwen die na de scheiding een nieuwe partner krijgen, gaan er doorgaans op koopkracht vooruit (i.p.v. één inkomen weer samen twee inkomens). Wanneer men alleen blijft, gaat vooral de vrouw erop achteruit, dit komt o.a. doordat - ook in kinderloze stellen - de man doorgaans een hoger inkomen heeft dan de vrouw. Hierdoor treft het verlies van inkomen van de partner vrouwen harder.

Ook blijkt dat de partner bij wie de kinderen wonen er doorgaans op achteruit gaan, terwijl de ouder waar de kinderen niet verblijven juist wint aan koopkracht (de man heeft alleen eigen kosten en geen of minder kosten aan kinderen). Juist bij de vrouw blijven de kinderen in de meeste gevallen wonen, waardoor dit wederom te zien is in hun koopkracht. In dergelijke situaties (CBS, 17 juni 2016) verliezen vrouwen 26 % aan koopkracht en hadden manen bijna 10 % meer koopkracht (geen rekening houdend met kinderalimentatie). Als er wel rekening wordt gehouden met kinderalimentatie ontvangst door de vrouw, wordt het koopkrachtverlies bij de vrouw iets kleiner en voor de man wat groter, maar het verschil wordt niet opgeheven. Wie denkt dat kinderalimentatie het verschil opheft, heeft het volgens het CBS kennelijk mis.

Wanneer vrouwen na de scheiding partneralimentatie ontvangen, hebben ze volgens het onderzoek een koopkrachtverlies van 38 %, tegenover 22 % verlies voor vrouwen zonder partneralimentatie. Het grote koopkrachtverlies van de vrouwen die partneralimentatie ontvangen heeft te maken met hun hoge koopkrachtniveau voor de scheiding (de man die partneralimentatie betaalt heeft vaak een hoger inkomen, dat tijdens huwelijk gedeeld werd met de vrouw maar bij scheiding dus wegvalt bij de vrouw).

De grote reden, zo noemt het onderzoek, is dat vrouwen meestal deeltijd werken. Daarnaast blijkt vaak dat vrouwen voor de scheiding geen eigen inkomen hadden en daarna vaak gewezen zijn op een bijstandsuitkering. Maar ook vrouwen die economisch zelfstandig waren tijdens huwelijk hebben relatief een groot koopkrachtverlies na scheiding. Dit komt doorgaans doordat ook deze vrouwen vaak een partner hebben met een hoger inkomen. Terwijl uit de cijfers blijkt dat in deze situatie (man en vrouw beiden economisch zelfstandig) de man er - ondanks verlies van inkomen van zijn partner - het inkomen op eenzelfde peil blijft, vooral doordat kinderen meestal bij de moeder gaan wonen.

Benieuwd naar het hele verslag? Lees het verslag van CBS hier.

Nuancering

Wij brengen wel direct een nuancering aan bij dit bericht. Want u moet na het lezen van dit bericht niet volledig in de stress schieten. Het verslag van CBS is namelijk gebaseerd op cijfers in crisisjaren, 2012-2014. Vrouwen die tijdens huwelijk minder of niet werkte, hebben hierdoor meer moeite gehad om meer uren te kunnen werken of een nieuwe baan te vinden (dit is onze eigen conclusie). De vrouw, die door scheiding een huishouden alleen moet bekostigen, eventueel met meerdere kinderen, voelt dit dan in haar portemonnee. In veel situaties zal de man door de crisis (en het woonhuis dat onder water staat) niet meer alimentatie hebben kunnen betalen. Dit kan anno 2018 natuurlijk anders zijn.

Daarnaast gaat het om gemiddelden. Deze cijfers zijn daarom niet 1 op 1 op uw situatie van toepassing. Maar dit onderzoek geeft natuurlijk wel stof tot nadenken hoe de echtscheiding in uw geval gaat uitpakken.

Tijdens echtscheiding

In scheiding? Vaak weten partners niet precies wat er tijdens het huwelijk aan koopkracht bestond, het is daarnaast vaak moeilijk om zelf te berekenen wat u aan koopkracht na echtscheiding overhoudt.

Gelukkig kunnen wij dergelijke berekeningen maken en aan jullie uitleggen. Ook kunnen we op basis van uw inkomen, uitkeringen, alimentaties, belastingen en kosten nagaan wat de financiële situatie na echtscheiding zal zijn voor beide partners.

Op deze manier kunt u samen in overleg gaan hoe u de echtscheiding wenst te regelen en welke afspraken u daarover wilt maken. Dergelijke berekeningen kunnen bijvoorbeeld meegenomen worden in de vaststelling van de kinder- of partneralimentatie.