Scheiden en pensioen

05/11/2018

Scheiden en pensioen

Bij scheiding heb je recht op de helft van elkaars pensioen. En dan wel op het deel wat is opgebouwd tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. De verdeling (ofwel verevening genoemd) dient te worden beschreven in het echtscheidingsconvenant en binnen 2 jaar na scheiding te worden doorgegeven aan de pensioenuitvoerder(s). Wacht je langer dan 2 jaar dan dien je de verdeling zelf onderling te regelen, wat - zacht uitgedrukt - niet echt handig is.

Op de site van mijnpensioenoverzicht.nl kan je met je Digid inloggen en zien waar je pensioen hebt opgebouwd.

Pensioen

Je kan met je ex-partner ook een andere verdeling van het ouderdomspensioen afspreken. De mogelijkheden zijn als volgt:

  • Verevenen
  • Afwijkende verdeling afspreken
  • Afzien van verevening
  • Conversie

Bij verevenen verdeel je de pensioenopbouw 50/50. Je kan ook een afwijkende verdeling afspreken natuurlijk, als je het maar vastlegt. Houdt er wel rekening mee dat dit niet zonder gevolgen is. Er kan een schenkingsaspect aan kleven, en bij compensatie zijn er grote fiscale valkuilen. Laat je hier dus goed in adviseren. Daarnaast kan je afzien van verevening en houdt ieder zijn eigen opgebouwde totale pensioenpotje. Bij verevening van het pensioen komt deze tot uitkering op het moment dat de ex-partner met pensioen gaat. Als de ex-partner voor pensioendatum overlijdt dan vervalt je recht op het ouderdomspensioen. Overlijdt je zelf voor de pensioendatum van je ex-partner, dan krijgt deze laatste jouw deel erbij en andersom, met jouw pensioenpotje, natuurlijk ook.

En dan is er nog de conversie. Hierbij wordt op de datum van scheiding ieders deel bepaald, uit elkaar getrokken en omgezet naar een eigen potje. Je kan de uitbetaling van dit pensioenpotje laten ingaan wanneer je zelf met pensioen wilt gaan. Het maakt niet uit of je ex-partner inmiddels is overleden of nog niet met pensioen wil gaan, het is je eigen keuze. Mocht je zelf komen te overlijden dan valt jouw potje terug in het pensioenfonds maar komt niet ten goede van je ex-partner. Hij/zij krijgt er geen extra pensioen door. Dit geldt ook voor het potje van de ex-partner.

Partnerpensioen

Naast het pensioen bouw je vaak ook rechten op voor nabestaandenpensioen ofwel (bijzonder) partnerpensioen. Deze opbouw vervalt op het moment van de echtscheiding. Of het potje voor de ex-partner blijft bestaan hangt af of de opbouw op risicobasis of opbouwbasis is.

Bij een nabestaandenpensioen op opbouwbasis vervalt het recht op het opgebouwde bedrag niet, ook niet als men stopt met het betalen van de premie. Het is dus daadwerkelijk een potje met gereserveerd geld.

Het nabestaandenpensioen op risicobasis kan je beter zien als een soort verzekering. Als je nog premie afdraagt wanneer men komt te overlijden, dan ontvangt de partner een uitkering. Stop je met het betalen van de premie doordat je bijvoorbeeld elders gaat werken of met pensioen gaat, dan is als het ware de verzekering gestopt en volgt er bij overlijden geen uitkering.

Bij keuze van een afwijkende verdeling altijd advies inwinnen! Wij zijn u graag van dienst!