In goed overleg uit elkaar

10/10/2018

echtscheiding-onderneming-20160209.jpg In goed overleg uit elkaar

Als het niet langer goed gaat in je relatie, en je bent het er beide over eens om in goed overleg uit elkaar te gaan, dan doe je er verstandig aan om een mediator in te schakelen.

Het is voor iedereen die gaat scheiden, of het een eigen keuze is of niet, altijd een heftige tijd en er dienen veel beslissingen genomen te worden voor de toekomst. Maar waar moet je beginnen?

Een mediator ondersteunt je daarbij. Er is ruimte voor emotie en discussie met als doel er samen goed uit te komen. Alle te nemen beslissingen worden stap voor stap door de mediator uitgelegd, de wensen van beide partners komen op tafel en in een aantal open gesprekken worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een convenant.

Als er minderjarige kinderen zijn dan wordt er een ouderschapsplan gemaakt. Hierin worden de afspraken over de opvoeding en verzorging van de kinderen vastgelegd. Maar ook de omgangsregeling, het verstrekken van informatie naar elkaar toe en de kinderalimentatie komen aan de orde.

Eventueel kan, onder begeleiding van een kindercoach, met de kinderen gesproken worden. Enerzijds om helder te krijgen wat ze zelf belangrijk vinden in de afspraken die gemaakt gaan worden en anderzijds om ze de mogelijkheid te geven om over de scheiding te kunnen praten. Deze informatie zal meegenomen worden in de gesprekken met de ouders, maar de verantwoordelijkheid van keuzes ligt altijd bij de ouders.

Het financiële plaatje wordt in kaart gebracht en doorgesproken. Er zijn richtlijnen maar er is ook ruimte om eigen wensen hierin mee te nemen. Hierdoor krijg je een idee van wat de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden na de scheiding zullen zijn.

Ook het pensioen wordt onder de loep genomen. Er zijn twee soorten pensioenen: het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen. Als ex-echtgenoten heb je over en weer aanspraak op de helft van de tijdens het huwelijk door de ander opgebouwde rechten op pensioen. Binnen twee jaar na echtscheiding dient aan de pensioenuitvoerder(s) te worden doorgegeven of je het pensioen wilt verdelen (ook wel verevenen genoemd) of dat je hiervan afziet.

Als alles naar wens is vastgelegd in het convenant en het ouderschapsplan (indien van toepassing), dan wordt het verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. De rechter zal een beschikking van scheiding afgeven als hij van mening is dat de gemaakte afspraken voldoen aan de redelijkheid en de billijkheid. Als de beschikking wordt ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand is de echtscheiding definitief.

Neem over scheiden en in goed overleg uit elkaar gaan vrijblijvend contact met ons op door te bellen naar 0413 34 18 57 of neem contact met ons op via ons contactformulier.